[Infographics] Người ta thường làm gì khi Online?

Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng, khi Online mình đã làm những gì ? Những công việc nào là có ích ? Mình dành thời gian Online quá nhiều để làm những việc vô bổ? Và tổng quát hơn, những người xung quanh bạn đã sử dụng quãng thời gian Online để làm những gì?[Infographics] Người ta thường làm gì khi Online?

Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng, khi Online mình đã làm những gì ? Những công việc nào là có ích ? Mình dành thời gian Online quá nhiều để làm những việc vô bổ? Và tổng quát hơn, những người xung quanh bạn đã sử dụng quãng thời gian Online để làm những gì?Comments are closed.