iOS 7 – Khi nền tảng “ăn thịt” ứng dụng của nhà phát triển