Tỷ phú gốc Việt: Khởi nghiệp với công nghệ và tìm lại giấc mơ Mỹ tại Sài Gòn