KHỞI NGHIỆP

Lê Hoàng Diệp Thảo – Người vợ tài năng của Đặng...

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng rất hiếm khi xuất...

SỰ KIỆN