Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế

Anh Ngôn Phạm, đồng sáng lập skydoor và là một blogger công nghệ chia sẻ về Khởi nghiệp dựa trên Internet.

 

 

View more presentations from action.vn

 

Chủ đề offline ngày 20/3 do Open Consultant tổ chức là câu chuyện về cách khởi nghiệp bằng con đường làm outsourcing phần mềm. Một cách để doanh nghiệp của họ tiếp cận được thị trường vượt khỏi phạm vi quốc gia.

 

Anh Ngôn Phạm, đồng sáng lập skydoor và là một blogger công nghệ thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng Khởi nghiệp dựa trên Internet. Nội dung của anh Ngôn chia sẻ:

– Vì sao chọn thị trường quốc tế?

– Thách thức về nhân sự

– Thách thức về công nghệ

– Thách thức về quản lý

– Nghĩ về vị trị của Việt Nam trong chuỗi mắt xích dịch vụ online toàn cầu


Theo Open Consultant

 

Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế

Anh Ngôn Phạm, đồng sáng lập skydoor và là một blogger công nghệ chia sẻ về Khởi nghiệp dựa trên Internet.

 

 

View more presentations from action.vn

 

Chủ đề offline ngày 20/3 do Open Consultant tổ chức là câu chuyện về cách khởi nghiệp bằng con đường làm outsourcing phần mềm. Một cách để doanh nghiệp của họ tiếp cận được thị trường vượt khỏi phạm vi quốc gia.

 

Anh Ngôn Phạm, đồng sáng lập skydoor và là một blogger công nghệ thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng Khởi nghiệp dựa trên Internet. Nội dung của anh Ngôn chia sẻ:

– Vì sao chọn thị trường quốc tế?

– Thách thức về nhân sự

– Thách thức về công nghệ

– Thách thức về quản lý

– Nghĩ về vị trị của Việt Nam trong chuỗi mắt xích dịch vụ online toàn cầu


Theo Open Consultant

 

Comments are closed.