Microsoft ra mắt So.cl – mạng xã hội dành cho sinh viên

Mạng xã hội So.cl được mong đợi của Microsoft đã ra mắt, tuy nhiên ít nhất là hiện nay nó vẫn chưa thể sánh được với Google+ và Facebook.


So.cl (phát âm là Social) là mạng xã hội dành cho các sinh viên: “mang đến cho sinh viên khả năng truy cập và chia sẻ thông tin dễ dàng, xây dựng trang cá nhân của riêng mình để thu thập thông tin từ trong và ngoài lớp học – biến thế giới web và mạng xã hội trở thành 1 lớp học mới”, Microsoft viết trong blog ra mắt So.cl. Hiện mạng xã hội này mới chỉ được thử nghiệm ở Khoa Thông tin và Thiết kế ở Đại học Washington, Đại học Syracuse và Đại học New York.

 

 

 

1 cách đơn giản thì So.cl là 1 trang tìm kiếm xã hội. Trang web này có tính năng tìm kiếm qua Bing và cho kết quả gồm cả thế giới web và cả các liên kết được chia sẻ trong mạng. Sinh viên có thể xây dựng cộng đồng hoặc chủ đề của riêng mình.

 

Tính năng độc đáo nhất của So.cl là bài viết gồm nhiều liên kết và hình ảnh được sắp xếp theo kiểu dựng phim. Người dùng có thể bình luận, tag hoặc nhúng vào các trang web khác.

 

 

Ngoài ra So.cl còn có tính năng chia sẻ 1 list các video YouTube theo nhóm và cùng xem với bạn bè.

So.cl là 1 sản phẩm của FUSE Labs thuộc Microsoft Research. Hi vọng rằng So.cl có thể giúp Microsoft bắt kịp Google và Facebook trên thế giới mạng.

 

Theo GenK-Tham khảo Venture Beat

Microsoft ra mắt So.cl – mạng xã hội dành cho sinh viên

Mạng xã hội So.cl được mong đợi của Microsoft đã ra mắt, tuy nhiên ít nhất là hiện nay nó vẫn chưa thể sánh được với Google+ và Facebook.


So.cl (phát âm là Social) là mạng xã hội dành cho các sinh viên: “mang đến cho sinh viên khả năng truy cập và chia sẻ thông tin dễ dàng, xây dựng trang cá nhân của riêng mình để thu thập thông tin từ trong và ngoài lớp học – biến thế giới web và mạng xã hội trở thành 1 lớp học mới”, Microsoft viết trong blog ra mắt So.cl. Hiện mạng xã hội này mới chỉ được thử nghiệm ở Khoa Thông tin và Thiết kế ở Đại học Washington, Đại học Syracuse và Đại học New York.

 

 

 

1 cách đơn giản thì So.cl là 1 trang tìm kiếm xã hội. Trang web này có tính năng tìm kiếm qua Bing và cho kết quả gồm cả thế giới web và cả các liên kết được chia sẻ trong mạng. Sinh viên có thể xây dựng cộng đồng hoặc chủ đề của riêng mình.

 

Tính năng độc đáo nhất của So.cl là bài viết gồm nhiều liên kết và hình ảnh được sắp xếp theo kiểu dựng phim. Người dùng có thể bình luận, tag hoặc nhúng vào các trang web khác.

 

 

Ngoài ra So.cl còn có tính năng chia sẻ 1 list các video YouTube theo nhóm và cùng xem với bạn bè.

So.cl là 1 sản phẩm của FUSE Labs thuộc Microsoft Research. Hi vọng rằng So.cl có thể giúp Microsoft bắt kịp Google và Facebook trên thế giới mạng.

 

Theo GenK-Tham khảo Venture Beat

Comments are closed.