Mô hình kinh doanh trực tuyến cho Freelancer – Kỳ 1: Bán hàng trực tuyến