Nghiên cứu hành vi người dùng Internet Việt Nam 2012

.vn – Báo cáo này cho thấy kết quả của nghiên cứu lớn nhất và toàn diện nhất về cách sử dụng Internet được thực hiện tại Việt Nam.

 

Báo cáo phản ánh hành vi người dùng trực tuyến, bao lâu, mức độ thường xuyên, những hoạt động họ làm, họ truy cập vào các trang web nào, họ suy nghĩ về mua sắm trực tuyến như thế nào…

 

Cimigo đã bắt đầu nghiên cứu này với mục đích mang đến sự hiểu biết tốt hơn về thị trường internet Việt Nam. Từ năm 2007, Cimigo đã công bố nghiên cứu hàng năm về việc sử dụng Internet. Báo cáo này thực hiện trên 12 thành phố tại Việt Nam với đại diện hơn 3.400 người sử dụng internet.

 

View more presentations from action.vn.

Action.vn/Cimigo