Những doanh nhân Mỹ có thể học được gì từ Barcamp Sài Gòn?

 Barcamp Saigon đã thu hút hơn 800 bạn trẻ đam mê công nghệ tham gia vào sự kiện này tại TPHCM. Những chủ đề được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt với nội dung phong phú.

 

Hai thành viên của BTC, Tomo Huynh và Anh-Minh Do đều sinh trưởng tại Mỹ, đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về việc những doanh nhân Mỹ có thể học được gì từ Barcamp Sài Gòn.

 

Khát khao khởi nghiệp

 

Chi phí ở Việt Nam không quá đắt đỏ và những bạn trẻ Việt Nam có một tinh thần ham học hỏi và khát khao khởi nghiệp rất lớn. Không chỉ ở Thung lũng Silicon mới quan tâm đến việc khởi nghiệp mà những bạn trẻ ở đay cũng thế

 

Tinh thần ham học hỏi

 

Các bạn trẻ Việt rất thích học hỏi như thể họ nhìn bạn và hỏi rằng: Bạn đang làm gì ở đây? Tôi có thể học được gì từ bạn?

Barcamp  có nhiều chủ đề về “khởi nghiệp”  rất tuyệt khi và các bạn trẻ rất thích thú với những điều được chia sẻ.

 

Khác biệt giữa Thung lũng Silicon và Việt Nam

 

Ờ Thung lũng Silicon, người ta không phải giải quyết các vấn đề thật sự. Điều mà họ quan tâm ở đó là tạo ra các sản phẩm công nghệ tuyệt vời hơn những sản phẩm hiện hữu.

 

Và có một số startup tại VN cũng làm như thế, có lẽ vì họ đang cố bắt chước mô hình phát triển của Thung lũng Silicon.

 

Nhưng cũng có nhiều startup khác tại đây đang cố gắng giải quyết các vấn đề thật sự. Ví như TPHCM năng động nhưng ở một đất nước chỉ 10 triệu dân ở thành thị và 70-80 triệu dân ở vùng nông thôn thì để thành công, các startup cần tạo ra các dịch vụ giải quyết những mối quan tâm hiện tại của người dân.

 

 

Tham khảo Techcocktail

Những doanh nhân Mỹ có thể học được gì từ Barcamp Sài Gòn?

 Barcamp Saigon đã thu hút hơn 800 bạn trẻ đam mê công nghệ tham gia vào sự kiện này tại TPHCM. Những chủ đề được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt với nội dung phong phú.

 

Hai thành viên của BTC, Tomo Huynh và Anh-Minh Do đều sinh trưởng tại Mỹ, đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về việc những doanh nhân Mỹ có thể học được gì từ Barcamp Sài Gòn.

 

Khát khao khởi nghiệp

 

Chi phí ở Việt Nam không quá đắt đỏ và những bạn trẻ Việt Nam có một tinh thần ham học hỏi và khát khao khởi nghiệp rất lớn. Không chỉ ở Thung lũng Silicon mới quan tâm đến việc khởi nghiệp mà những bạn trẻ ở đay cũng thế

 

Tinh thần ham học hỏi

 

Các bạn trẻ Việt rất thích học hỏi như thể họ nhìn bạn và hỏi rằng: Bạn đang làm gì ở đây? Tôi có thể học được gì từ bạn?

Barcamp  có nhiều chủ đề về “khởi nghiệp”  rất tuyệt khi và các bạn trẻ rất thích thú với những điều được chia sẻ.

 

Khác biệt giữa Thung lũng Silicon và Việt Nam

 

Ờ Thung lũng Silicon, người ta không phải giải quyết các vấn đề thật sự. Điều mà họ quan tâm ở đó là tạo ra các sản phẩm công nghệ tuyệt vời hơn những sản phẩm hiện hữu.

 

Và có một số startup tại VN cũng làm như thế, có lẽ vì họ đang cố bắt chước mô hình phát triển của Thung lũng Silicon.

 

Nhưng cũng có nhiều startup khác tại đây đang cố gắng giải quyết các vấn đề thật sự. Ví như TPHCM năng động nhưng ở một đất nước chỉ 10 triệu dân ở thành thị và 70-80 triệu dân ở vùng nông thôn thì để thành công, các startup cần tạo ra các dịch vụ giải quyết những mối quan tâm hiện tại của người dân.

 

 

Tham khảo Techcocktail

Comments are closed.