Nội dung chương trình DEMO Asia 2012

.vn – Rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi bạn trong 3 ngày diễn ra sự kiện.


 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ 4, ngày 29/02/2012

 

10:00am

Đến thăm Block71

 

MDA hướng dẫn

12:00pm

Khai mạc

 

Chuỗi hội thảo Thâm nhập thị trường các nước châu Á.

5:00pm

Bế mạc

 

Thứ 5, ngày 01/03/2012 (Thính phòng MatrixAuditorium@Biopolis)

 

9am

Khai mạc

12:00pm

Đăng ký và Tiệc chiêu đãi

Địa điểm: Thính phòng Matrix, Lầu 2,Biopolis

2:00pm

Diễn văn khai mạc

 

•            ChuaWeePhong, Giám đốc điều hànhSphereExhibits

•            MattMarshall, Giám đốc sản xuấtDEMO Asia

2:20pm

Chương trình đối thoại DEMO:(TBC)

2:40pm

AlphaPitchProgramKick-off

2:50pm

DEMOfocus về Công nghệ Điện toán đám mây

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ điện toán đám mây

3:50pm

DEMOfocus về Công nghệ từ doanh nghiệp

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ từ doanh nghiệp

4:50pm

Chương trình đối thoại DEMO:(TBC)

5:10pm

Tiệc cocktail DEMO

Địa điểm:Matrix, tầng 2&3Foyer

8:00pm

Bế mạc

 

Thứ 6, ngày 02/03/2012 (Thính phòng MatrixAuditorium@Biopolis)

 

8:00am

Đăng ký và dùng bữa sáng

9:00am

Diễn văn khai mạc – MattMarshall

9:10am

Thảo luận chung DEMO: Toàn cảnh thị trường công nghệ tại Châu Á (Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, vv.   vv

9:40am

DEMOfocusvề Công nghệ truyền thông xã hội 1

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

10:20am

Chương trình đối thoại DEMO:TBC

10:40am

DEMOfocusvề Công nghệ truyền thông xã hội 2

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ truyền thông xã hội

11:40pm

DEMOPavilion& Dùng bữa trưa

2:00pm

Chương trình đối thoại DEMO với JeffClavier,SoftTechVC

2:20pm

DEMOfocus về Công nghệ tiêu dùng

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ tiêu dùng

3:00pm

Chương trình đối thoại DEMO:TBC

3:20pm

DEMOfocus về Công nghệ Điện thoại di động

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ Điện thoại di động

4:20pm

Thảo luận chung DEMO: Cựu thành viên của DEMO– Họ đang ở đâu?

4:40pm

Lễ trao giải DEMO: Giải DEMOguru/ Giải nhân vật được yêu thích nhất DEMO

5:00pm

Diễn văn bế mạc của Giám đốc sản xuất và nhà tổ chức

5:30pm

DEMOPavilion/ Lễ chúc mừng thành công của DEMOAsia2012.

8:00pm

Bế mạc

 

Vào đây để biết thêm chi tiết,

Liên hệ tellmemore@demo.asia để giải đáp thắc mắc của bạn


Nội dung chương trình DEMO Asia 2012

.vn – Rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi bạn trong 3 ngày diễn ra sự kiện.


 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ 4, ngày 29/02/2012

 

10:00am

Đến thăm Block71

 

MDA hướng dẫn

12:00pm

Khai mạc

 

Chuỗi hội thảo Thâm nhập thị trường các nước châu Á.

5:00pm

Bế mạc

 

Thứ 5, ngày 01/03/2012 (Thính phòng MatrixAuditorium@Biopolis)

 

9am

Khai mạc

12:00pm

Đăng ký và Tiệc chiêu đãi

Địa điểm: Thính phòng Matrix, Lầu 2,Biopolis

2:00pm

Diễn văn khai mạc

 

•            ChuaWeePhong, Giám đốc điều hànhSphereExhibits

•            MattMarshall, Giám đốc sản xuấtDEMO Asia

2:20pm

Chương trình đối thoại DEMO:(TBC)

2:40pm

AlphaPitchProgramKick-off

2:50pm

DEMOfocus về Công nghệ Điện toán đám mây

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ điện toán đám mây

3:50pm

DEMOfocus về Công nghệ từ doanh nghiệp

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ từ doanh nghiệp

4:50pm

Chương trình đối thoại DEMO:(TBC)

5:10pm

Tiệc cocktail DEMO

Địa điểm:Matrix, tầng 2&3Foyer

8:00pm

Bế mạc

 

Thứ 6, ngày 02/03/2012 (Thính phòng MatrixAuditorium@Biopolis)

 

8:00am

Đăng ký và dùng bữa sáng

9:00am

Diễn văn khai mạc – MattMarshall

9:10am

Thảo luận chung DEMO: Toàn cảnh thị trường công nghệ tại Châu Á (Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, vv.   vv

9:40am

DEMOfocusvề Công nghệ truyền thông xã hội 1

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

10:20am

Chương trình đối thoại DEMO:TBC

10:40am

DEMOfocusvề Công nghệ truyền thông xã hội 2

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ truyền thông xã hội

11:40pm

DEMOPavilion& Dùng bữa trưa

2:00pm

Chương trình đối thoại DEMO với JeffClavier,SoftTechVC

2:20pm

DEMOfocus về Công nghệ tiêu dùng

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ tiêu dùng

3:00pm

Chương trình đối thoại DEMO:TBC

3:20pm

DEMOfocus về Công nghệ Điện thoại di động

 

•            Phần thuyết trình 6 phút của 6 cty

•            4 AlphaPitch

•            Chia sẻ đặc biệt của các chuyên gia về Công nghệ Điện thoại di động

4:20pm

Thảo luận chung DEMO: Cựu thành viên của DEMO– Họ đang ở đâu?

4:40pm

Lễ trao giải DEMO: Giải DEMOguru/ Giải nhân vật được yêu thích nhất DEMO

5:00pm

Diễn văn bế mạc của Giám đốc sản xuất và nhà tổ chức

5:30pm

DEMOPavilion/ Lễ chúc mừng thành công của DEMOAsia2012.

8:00pm

Bế mạc

 

Vào đây để biết thêm chi tiết,

Liên hệ tellmemore@demo.asia để giải đáp thắc mắc của bạn


Comments are closed.