Nói gì về thương mại điện tử Việt Nam

Anh Lê Hải Bình, CEO của Mắt Bão chia sẻ Kinh nghiệm làm thương mại điện tử

 

View more presentations from action.vn

 

Open Consultant (OC) đã tổ chức OFFLINE tháng 8 với chủ đề “Thương mại điện tử – Bài học đắt giá” vào ngày 14/08. Anh Lê Hải Bình, CEO của Mắt Bão chia sẻ Kinh nghiệm làm thương mại điện tử

 

 Theo Open Consultant