Openeurship: Khóa học miễn phí dành cho startups

Một khóa học trực tuyến vô cùng bổ ích và hoàn toàn miễn phí của Viện Nghiên cứu khoa học Doanh nhân & Chuyển giao quốc tế được tiến hành bởi Giáo sư Tiến sĩ Harald von Kortzfleisch.

open-course

Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ:​

· Sáng tạo và cởi mở với những ý tưởng mới

· Có một sự hiểu biết rõ ràng về cách thế giới kinh doanh làm việc

· Khám phá tiềm năng kinh doanh cá nhân của bạn

· Là một phần của một cộng đồng nghiên cứu toàn cầu

· 6 ECTS và một giấy chứng nhận tham gia

Thời gian học: 11 tuần từ 17/11/2014 đến 13/2/2015

Hạn chót đăng kí: 07/11/2014

Link đăng kí: tại đây

Thông tin chi tiết khóa học: http://openeurship.uni-koblenz.de/

Hoàn toàn miễn phí.

Khóa học sẽ được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

  • Đã đăng kí, hi vọng sẽ có trải nghiệm thú vị 🙂

  • public rồi mà trên web có ít thông tin hơn ở bài báo này (?!)