Phỏng vấn chàng trai trẻ kiếm 400 triệu USD từ thương vụ Facebook – Instagram