QGS Start up – No talk, all actions

QGS Start up là một sân chơi dành cho tất cả các cá nhân hoặc nhóm có tham vọng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin với những ý tưởng, kế hoạch kinh doanh xuất sắc thuyết phục được sự đầu tư của các chuyên gia.

 

Công ty TNHH QGS Việt Nam là đơn vị tổ chức chương trình QGS Start Up nhằm tạo cơ hội để các cá nhân hoặc nhóm có khát vọng khởi nghiệp, muốn hiện thực hóa ý tưởng của mình với sự hỗ trợ và đầu tư từ QGS Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược phát triển cộng đồng của QGS Việt Nam, với mục đích hỗ trợ các cá nhân hoặc nhóm trong giai đoạn khởi nghiệp đồng thời thúc đẩy hoạt động của cộng đồng Công nghệ thông tin trên địa bàn TP. Đà Nẵng năng động và hiệu quả hơn.

Khi tham gia chương trình các bạn sẽ nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia của QGS để hoàn thiện sản phẩm, đưa ra định hướng phát triển và đẩy mạnh sản phẩm ra thị trường. Tùy vào tính khả thi và khả năng thuyết phục, QGS sẽ xem xét hỗ trợ server, cơ sở hạ tầng hoặc đầu tư kinh phí.

Với thông điệp chính “No talk, all actions”, QGS Start Up xây dựng một chương trình mà ở đó để thuyết phục các nhà đầu tư của QGS, cá nhân hoặc nhóm cần có: Một ý tưởng mới, khả thi; Cách thức triển khai để phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực tế; Nhân sự tham gia và kế hoạch phát triển đội ngũ; Kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường và quảng bá sản phẩm; Kinh phí thực hiện.

Nếu bạn có khát vọng muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các chuyên gia phát triển dự án của QGS Việt Nam, xem thông tin chi tiết tại đây:

http://careers.qgs.vn/qgs-start-up