Quảng cáo Sponsored Stories chính thức xuất hiện trên Facebook

Facebook đang tiến hành tích hợp hình thức quảng cáo này một cách chậm rãi nhằm hạn chế những phản ứng tiêu cực từ phía người dùng.

 

Sponsored Stories là chức năng quảng cáo dựa trên hoạt động của người dùng Facebook. Chẳng hạn, khi bạn nhấn Like một trang (Page) hay một thông điệp (Post), các nhà tài trợ có thể mua quyền quảng cáo từ Facebook để được phép làm nổi bật quảng cáo của họ trên News Feed mà bạn đã Like. Với cách làm này, Facebook đang biến người dùng thành công cụ quảng cáo gián tiếp.

 

 

Trước mắt, chức năng này chỉ mới xuất hiện ngẫu nhiên ở một phạm vi người dùng nhất định. Với mỗi lần nhấn Like, bạn sẽ thấy xuất hiện liên kết Featured nằm bên dưới nội dung bài viết với nội dung “You are seeing this because you like. A sponsor paid to feature it here.” (Bạn nhìn thấy thông điệp này vì bạn đã nhấn Like, một quảng cáo sẽ xuất hiện tại đây nếu được trả phí).

 

Facebook đang tiến hành tích hợp hình thức quảng cáo này một cách chậm rãi nhằm hạn chế những phản ứng tiêu cực từ phía người dùng. Nếu không muốn bị làm phiền hay vô tình tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo gây phiền hà, bạn cần phải thật cẩn trọng trước khi nhấn nút Like.

 

Tham khảo: InsideFacebook

Quảng cáo Sponsored Stories chính thức xuất hiện trên Facebook

Facebook đang tiến hành tích hợp hình thức quảng cáo này một cách chậm rãi nhằm hạn chế những phản ứng tiêu cực từ phía người dùng.

 

Sponsored Stories là chức năng quảng cáo dựa trên hoạt động của người dùng Facebook. Chẳng hạn, khi bạn nhấn Like một trang (Page) hay một thông điệp (Post), các nhà tài trợ có thể mua quyền quảng cáo từ Facebook để được phép làm nổi bật quảng cáo của họ trên News Feed mà bạn đã Like. Với cách làm này, Facebook đang biến người dùng thành công cụ quảng cáo gián tiếp.

 

 

Trước mắt, chức năng này chỉ mới xuất hiện ngẫu nhiên ở một phạm vi người dùng nhất định. Với mỗi lần nhấn Like, bạn sẽ thấy xuất hiện liên kết Featured nằm bên dưới nội dung bài viết với nội dung “You are seeing this because you like. A sponsor paid to feature it here.” (Bạn nhìn thấy thông điệp này vì bạn đã nhấn Like, một quảng cáo sẽ xuất hiện tại đây nếu được trả phí).

 

Facebook đang tiến hành tích hợp hình thức quảng cáo này một cách chậm rãi nhằm hạn chế những phản ứng tiêu cực từ phía người dùng. Nếu không muốn bị làm phiền hay vô tình tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo gây phiền hà, bạn cần phải thật cẩn trọng trước khi nhấn nút Like.

 

Tham khảo: InsideFacebook

Comments are closed.