Lozi.vn – Quyết định món ăn bằng mắt

Ra mắt người dùng hồi tháng 1/2014, Lozi.vn là một người chơi mới nhưng chọn một lối đi riêng khi không đi theo mô hình đánh giá địa điểm ăn uống thông thường; mà tập trung khai thác sức mạnh hình ản...

Yahoo!Mail: Càng cải tiến càng…“chết”

Những người đang sử dụng Yahoo! đang ngày càng cảm thấy bất mãn với những cải tiến lẩn quẩn của Cty Internet này. Dường như giọt nước đã sắp tràn ly khiến cho những người cuối cùng kiên nh...

alt

What do you see in Jam.vn?

Action.vn-This morning, after 2 week, Jam.vn is officially come back since their last hit on Linkhay. Although Lomkom have an account to test this new version of Jam.vn for a while...