[HCM] Khởi nghiệp cùng Startup Weekend

Với mục tiêu khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp làm giàu, "dám nghĩ, dám làm" của người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, tổ chức Startup Weekend Hồ Chí Minh kết hợp cùng Jo...