[HCM] FreelancerViet Networking Dinning

Nhằm tạo điều kiện cho Freelancer có cơ hội giao lưu kết nối cùng Job-owner, làm quen mở rộng mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu lẫn nhau, giúp Freelancer gặp gỡ khách hàng tiềm năng, tìm kiế...