Action Day

Action day là một trong những hoạt động hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp trong ngành CNTT của Action.vn, được tổ chức định kỳ hàng tháng. Đến với Action day, các bạn trẻ có cơ hội trao đổi và tiếp xúc ...