Hành trình kiếm tiền với Affiliate Marketing của bạn bắt đầu tại đây

Chúng tôi đang cập nhật page này.

Kiến thức nền tảng

Chuẩn bị

  • Đăng ký Paypal và Payoneer và verify VISA (Comming soon)
  • Đăng ký domain (tên miền)
  • Những điều nên và không nên khi chọn domain
  • Mua Hosting

Xây dựng và tối ưu Website

  • Hướng dẫn làm blog cá nhân để kiếm tiền với affiliate marketing

Tham gia các chương trình affiliate

Thị trường Việt Nam

  • Accesstrade

Thị trường Global

  • Amazon
  • CJ
  • Clickbank

Content Marketing

SEO

Funnel

  • Email Marketing

Social Media

Các phương pháp tối ưu

Chúc bạn thành công!