Startup Ecosystem – Hệ sinh thái khởi nghiệp

Startup Ecosystem không hề xa lạ đối với giới công nghệ nước ngoài. Sự xuất hiện của mô hình này sẽ rất có lợi cho những startup và tác động tích cực đến sự phát triển chung của ngành.

Từ điển định nghĩa “Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó”. Không có ranh giới vật lý hay tổ chức cấu trúc, hệ sinh thái được hình thành bởi những cá thể tự nguyên tham gia vào và đóng góp cho nó. Cũng giống như môi trường sống của chúng ta, hệ sinh thái trái đất cho chúng ta có không khí để thở, nước uống, thức ăn và nhiều thứ khác.

Những người làm kinh doanh cũng cần một hệ sinh thái, một cộng đồng mà chúng ta có thể chia sẻ, nhận được hỗ trợ và tạo ra giá trị để cung cấp cho xã hội. Giống như một ngôi nhà ta có thể trở về nghỉ ngơi khi cần, chia sẻ một ý tưởng, lập kế hoạch bước tiếp theo, trò chuyện với ai đó rồi sau đó lại tiếp tục làm việc.

Tại sao chúng ta cần điều này? Chủ yếu là do cộng đồng này đáng tin cậy và mang đến những điều hoàn toàn khác với môi trường bên ngoài. Không phải bất kì ai cũng có thể hiểu được những mối quan tâm hay những thuật ngữ trong giới startup. Không phải ở đâu bạn cũng có thể chia sẻ ý tưởng và nhận được phản hồi đóng góp từ mọi người một cách nhanh chóng và hoàn toàn tự nguyện.

Trong thế giới bên ngoài, khi việc khởi nghiệp của bạn không thành công, đồng nghĩa với đó là một thất bại. Chấm hết. Nhưng trong Hệ sinh thái khởi nghiệp thì khác. Câu hỏi đặt ra sẽ là “Bạn đã học được gì từ đó?” Không phải cộng đồng này bao dung hơn, chỉ đơn giản là họ hiểu bạn hơn, vì tất cả đều làm việc trong một môi trường tương tự với một tư duy tương tự và theo đuổi những mục tiêu chung. Vì vậy, bạn cũng có thể tìm thấy những người cộng sự, những nhà đầu tư, những cơ hội phát triển trong môi trường này.

Tìm cộng đồng này ở đâu? Các doanh nghiệp có xu hướng “làm quen” các doanh nghiệp khác. Các nhà đầu tư có xu hướng nhìn vào cac doanh nghiệp và nhà đầu tư khác. Khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trong những buổi hội thảo, những sự kiện…mối quan hệ bắt đầu hình thành và phát triển. Và đến khi đạt được quy mô và độ liên kết cần thiết, chúng ta sẽ có một Hệ sinh thái khởi nghiệp

Làm thế nào để gia nhập? Hãy tham dự vào những buổi gặp gỡ, dành chút thời gian để lắng nghe và nhận biết một số người. Giới thiệu bản thân và có thể bắt đầu hỏi một số câu hỏi đơn giản. Cung cấp những thông tin hay sự giúp đỡ mà bạn có cho những người nào cần. Tương tự, bạn cũng có thể có được thông tin hay sự hỗ trợ từ những người khác.

Giữa cho và nhận có một sự cân bằng tự nhiên vì mỗi người có những nguồn lực và kỹ năng khác nhau. Mọi người đều có một cái gì đó để cho dựa trên các nguồn tài nguyên đơn giản nhất bạn có. Có thể là kinh nghiệm, thời gian, kiến thức hay với đơn giản chỉ là … tiền. Những điều này phát triển và thay đổi với mỗi người tùy thuộc vào giai đoạn hiện nay của họ. Người sáng lập ở giai đoạn sau có thể biến nhà đầu tư. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể trở thành doanh nghiệp và những doanh nghiệp ổn định hơn có thể đóng vai trò người cố vấn.

Vì vậy, điều cốt yếu vẫn là mọi người đang cố gắng làm càng nhiều cho cộng đồng trong phạm vi có thể. Đổi lại, họ tiếp tục nhận được nhiều thông tin và cơ hội hơn nữa. Startup Ecosystem chính là một môi trường tốt nhất để khởi nghiệp thuận lợi và thành công.