Piktochart chiến thắng Vietnam Satellite

Action.vn - Thật tiếc nếu bạn đã bỏ lỡ Vietnam Satellite trong khuôn khổ Echelon 2012? Piktochart, một ứng dụng web để thiết kế infographic, đã được Ban Giám khảo chọn làm người chiến thắn...