TEDxMekongLive 2012 – Tư duy cởi mở

Action.vn - Chương trình mong muốn đem tinh thần của tư duy khách quan, sáng tạo, và mở đến với thế hệ Việt Nam trẻ hiện nay và xuất phát từ đam mê chung là các bài nói trên TED, nơi “Mọi ...