2015 có là năm hứa hẹn cho bán lẻ trực tuyến?

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Nielsen, thị trường bán lẻ là thị trường  phát triển nhất trong những năm gần đây đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh. Trong đó, Việt Nam là quốc...