Nghề làm game – cơ hội nào cho người mới

Description: “Nghề làm game” – với hơn 407.000 kết quả từ Google, đang là từ khóa về nghề nghiệp nóng nhất trong năm 2015. Nghề làm game từ lâu đã mang khá nhiều định kiến và tư duy lỗi thời từ xã hộ...

Israel – From stones to a World Changer

“Điểm thu hút đầu tư triển vọng nhất bên ngoài nước Mỹ” là những lời nhận xét của Warren Buffet về nền kinh tế của quốc gia khởi nghiệp Israel. Thành tựu đó có được có thể đến từ sự cộng hưởng của cá...