Tại sao kinh doanh trực tuyến “ế ẩm”? – Nguyên nhân và giải pháp