Tại sao nên tham gia DEMO Asia 2012?

.vn – Gặp gỡ và giao lưu với những startup đến từ nhiều quốc gia , chứng minh sản phẩm của mình thực sự đáng giá và giành lấy những cơ hội vàng.Tham khảo mô hình Demo.com tại đây : http://demo.com

Thông tin thêm về Demo Asia : http://demo.asia

Đăng ký tham gia & Giá vé Demo Asia : http://demoasia.flickevents.com/attendee

 Sử dụng code ưu đãi từ Action.vn để được giảm 5% giá vé :  AVN44V


Tại sao nên tham gia DEMO Asia 2012?

.vn – Gặp gỡ và giao lưu với những startup đến từ nhiều quốc gia , chứng minh sản phẩm của mình thực sự đáng giá và giành lấy những cơ hội vàng.Tham khảo mô hình Demo.com tại đây : http://demo.com

Thông tin thêm về Demo Asia : http://demo.asia

Đăng ký tham gia & Giá vé Demo Asia : http://demoasia.flickevents.com/attendee

 Sử dụng code ưu đãi từ Action.vn để được giảm 5% giá vé :  AVN44V


Comments are closed.