Thị hiếu người dùng smartphone & cơ hội kiếm tiền cho nhà phát triển Việt Nam

Nhu cầu về ứng dụng di động đang tăng cao cùng sự phổ biến của các thiết bị di động thông minh và băng rộng di động. Đây là cơ hội rất tốt cho những nhà phát triển ứng dụng.


View more presentations from action.vn.