Thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam 2011

Bản báo cáo thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam năm 2011 do Yahoo cung cấp


Nội dung chính bao gồm 3 phần:


1. Tỷ lệ người dùng Internet hàng ngày đã vượt qua tỷ lệ nghe đài và đọc báo ở các TP chính … Đọc tin tức vẫn là hoạt động phổ biến nhất.

 

2. Truy cập Internet bằng ĐTDĐ đang tăng lên nhanh chóng, nhất là ở các TP cấp 2 (như Đà Nẵng & Cần Thơ).

 

3. Mua hàng theo nhóm có tiềm năng lớn, nhưng mức độ tiện lợi và dễ dàng trong thanh toán điện tử sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng.

 

Báo cáo thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam:

View more presentations from action.vn

 

Theo Giaiphapso


Thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam 2011

Bản báo cáo thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam năm 2011 do Yahoo cung cấp


Nội dung chính bao gồm 3 phần:


1. Tỷ lệ người dùng Internet hàng ngày đã vượt qua tỷ lệ nghe đài và đọc báo ở các TP chính … Đọc tin tức vẫn là hoạt động phổ biến nhất.

 

2. Truy cập Internet bằng ĐTDĐ đang tăng lên nhanh chóng, nhất là ở các TP cấp 2 (như Đà Nẵng & Cần Thơ).

 

3. Mua hàng theo nhóm có tiềm năng lớn, nhưng mức độ tiện lợi và dễ dàng trong thanh toán điện tử sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng.

 

Báo cáo thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam:

View more presentations from action.vn

 

Theo Giaiphapso


Comments are closed.