Thống kê toàn cầu về quảng cáo Facebook trong Q4 năm 2011

.vn – Số liệu do TBG Digital (công ty quản lý và kinh doanh quảng cáo cho Facebook) cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình quảng cáo trên Facebook những tháng cuối năm 2011.

 

View more PowerPoint from action.vn