Thông tin và số liệu thống kê về CNTT và truyền thông Việt Nam

.vn –  Sách trắng CNTT-TT 2011 còn có các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình phát triển của từng lĩnh vực cụ thể về công nghiệp CNTT, bưu chính, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, Hợp tác quốc tế và các văn bản pháp luật về CNTT-TT.

 

Sách trắng CNTT-TT Việt Nam kể từ khi phát hành lần đầu tiên năm 2009 đến nay đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng CNTT-TT trong và ngoài nước. Tiếp theo thành công của Sách trắng CNTT-TT Việt Nam trong hai năm vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các TS. LÊ DOÃN HỢP Bộ, ngành liên quan, các Sở Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội, doanh nghiệp CNTT-TT trên cả nước thu thập và tổng hợp thông tin để xây dựng Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2011 với mục đích cung cấp bức tranh toàn cảnh và sát thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam

 

Thông tin và số liệu thống kê về CNTT và truyền thông VN

View more documents from action.vn