Thu phí nhạc số: MV Corp dừng cuộc chơi, FPT dự định đóng cửa Nhacso.net