Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “CNTT là con đường ngắn nhất để VN bắt kịp thế giới”

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển, tiến cùng thời đại.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Ảnh: V.V.T

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam 2013 (Vietnam ICT Summit 2013) diễn ra tại Hà Nội sáng 20-6.

 

Tại diễn đàn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia cùng nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm trên trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế – xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia bảo đảm khả năng kết nối liên thông, đồng bộ, chú trọng công tác an ninh, an toàn và bảo mật thông tin quốc gia.

 

Để làm được những điều này, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, làm chủ các bí quyết, giải pháp công nghệ mới. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, doanh nghiệp và của cả quốc gia. Xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi và hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư trong tiến trình phát triển…

 

Thủ tướng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội nên người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

 

Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sau 2 năm tổ chức, Vietnam ICT Summit đã tạo được uy tín, có những khuyến nghị giá trị cho việc xây dựng chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ năm 2000, Chính phủ đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp thích hợp về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó xác định công nghệ thông tin là một trong các mục tiêu quan trọng nhất.

 

Hơn mười năm qua, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP của đất nước, đồng thời có tác động phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Mức độ triển khai chính phủ điện tử của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 4 trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

 

TTO