Thương mại điện tử và bài học từ Amazon

.vn – Từ một công ty bán sách trực tuyến Amazon đã trở thành đơn vị nắm giữ 1/3 thị trường thương mại điện tử của Mỹ. Đâu là yếu tố làm nên thành công của họ?

 

View more presentations from action.vn 
 
 
Action.vn/fabNovel