[VNNIC] Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2013

.vn – Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2013, cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Internet Việt Nam trong năm qua.

 

Báo cáo tài nguyên Internet cung cấp tới cộng đồng Internet Việt Nam thông tin tham khảo về sự tăng trưởng và phát triển về tên miền quốc gia .VN, địa chỉ IP và thông tin hạ tầng kỹ thuật liên quan, qua đó cho thấy thông tin tổng quan về tình hình phát triển Internet nói chung của Việt Nam.

 
Action.vn/VNNIC