Yahoo chính thức thông báo tái cấu trúc, chia tách thành 3 bộ phận

.vn – Yahoo vẫn trong cơn biến động và rất nhiều thay đổi nhằm cứu vớt vị trí ông hoàng một thời.

 

Yahoo thông báo sẽ tạo ra 3 đơn vị mới để giúp tập trung các sản phẩm Internet của mình, phục vụ người dùng trên toàn thế giới và tận dụng tốt hơn sự tăng trưởng của quảng cáo trực tuyến.

 

Theo cấu trúc mới, Phó Chủ tịch Yahoo Ash Patel và Hilary Schneider sẽ giám sát hầu hết các sản phẩm của công ty Silicon Valley.

 

Yahoo nói rằng việc sa thải hàng loạt không nằm trong kế hoạch sắp xếp lại lần này

 

Bên cạnh hai bộ phận về kinh doanh và kỹ thuật, bộ phận mới sẽ đảm nhận việc phát triển sản phẩm phục vụ người dùng như mạng xã hội, tìm kiếm, email, thương mại điện tử và chia sẻ ảnh Flickr. Bao gồm các lập trình và thiết kế do Ross Levinsohn lãnh đạo.

 

“Những chuyển biến mới sẽ đẩy mạnh đội ngũ sâu sắc và tài năng của chúng tôi để xây dựng các sản phẩm, tăng trưởng người dùng và cải thiện doanh thu”, Yang nói trong một tuyên bố. “Chúng được thiết kế để đưa Yahoo lên một vị trí tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu hàng đầu cũng như  nắm bắt những cơ hội phát triển trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo hiển thị”.

 

Tham khảo ABCnews